4 bước lấy lại sự tập trung khi đang gặp căng thẳng

4 bước lấy lại sự tập trung khi bạn đang gặp căng thẳng

Khi bạn bị stress và “ngập” trong công việc, khả năng tập trung của bạn sẽ bị ảnh hưởng không ít. Bốn cách sau đây sẽ giúp bạn lấy lại cân bằng giữa bộn bề công việc đấy!

Không tìm thấy bài viết!

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.

Scroll Up