First slide

Phúc lợi, môi trường và tác phong làm việc tại SystemEXE ...

Không thể phủ nhận các công ty Nhật đang đổ xô về Việt Nam rất nhiều, đặc biệt là ngành IT và một trong những công ty IT có 100% vốn Nhật Bản với các quy trình quản lý theo...

First slide

Dữ liệu người dùng VietnamWorks an toàn trước nỗ lực tấn ...

Ông Gaku Echizenya (CEO của VietnamWorks): "Chúng tôi khẳng định toàn bộ những dữ liệu người tìm việc, nhà tuyển dụng và các cá nhân liên quan trên VietnamWorks đều được đảm bảo an toàn."

First slide

Hơn 2600 chuyên viên IT tham dự sự kiện việc làm – công n...

TECH EXPO 2016 có sự tham gia của hơn 2600 chuyên viên IT tìm kiếm việc làm, và 50 nhà tuyển dụng ngành IT.

First slide

Hơn 1000 chuyên viên IT tham dự TECH EXPO 2016 ở Hà Nội

TECH EXPO 2016 sẽ còn tiếp tục diễn ra ở TPHCM vào ngày 1.10.2016 với quy mô lớn hơn.

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.

Scroll Up