First slide

Hơn 2600 chuyên viên IT tham dự sự kiện việc làm – công n...

TECH EXPO 2016 có sự tham gia của hơn 2600 chuyên viên IT tìm kiếm việc làm, và 50 nhà tuyển dụng ngành IT.

First slide

Hơn 1000 chuyên viên IT tham dự TECH EXPO 2016 ở Hà Nội

TECH EXPO 2016 sẽ còn tiếp tục diễn ra ở TPHCM vào ngày 1.10.2016 với quy mô lớn hơn.

First slide

Thông điệp năm mới từ CEO của VietnamWorks

CEO của VietnamWorks chia sẻ chiến lược cải tiến của VietnamWorks trong năm 2015.

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.

Scroll Up