• .
Cần chuẩn bị gì cho "Đại dự án" áp dụng chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)
Lượt Xem 5 K

Cùng HR Insider tìm hiểu về chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế trong bối cảnh hiện nay nhé!

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ TỪ ACCA:

Cô Trần Hải Vân

Cô Hải Vân là hội viên của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA), đồng thời là giảng viên tại trường ĐH Ngân Hàng TP.HCM. Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Tài Chính – Ngân Hàng loại xuất sắc, cô nổi tiếng là một trong những giảng viên nhiệt tình, có kỹ năng sư phạm & phương pháp truyền đạt dễ hiểu, lôi cuốn người học.

Ngoài ra, cô Hải Vân cũng đảm trách nhiều dự án tư vấn tài chính cho các công ty như BIDV Securities, Sông Hồ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, DK Solutions.

 

Khái quát về IFRS và tình hình áp dụng IFRS trên thế giới

Trên thế giới, nhiều quốc gia đã áp dụng hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (gọi chung là IFRS) để nâng cao chất lượng cũng như khả năng so sánh của thông tin trên các báo cáo tài chính (BCTC). IFRS được xây dựng và ban hành gồm ba thành phần chính:

– Khung khái niệm

– Các chuẩn mực BCTC quốc tế (IAS/IFRS).

– Các hướng dẫn giải thích chuẩn mực kế toán (IFRIC/SIC).

Nhìn chung, kể từ khi ra đời, hệ thống chuẩn mực IFRS đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nền kế toán quốc tế. Đến hiện nay, tình hình áp dụng IFRS tại 174 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có thể được tóm tắt như sau:

Bảng: Số quốc gia/vùng lãnh thổ áp dụng IFRS

Các doanh nghiệp niêm yết Các doanh nghiệp không niêm yết
Không cho phép sử dụng IFRS 23 Không cho phép sử dụng IFRS 30
Cho phép sử dụng IFRS 25 Cho phép sử dụng IFRS 47
Yêu cầu sử dụng IFRS nhưng không toàn bộ 10 Yêu cầu sử dụng IFRS nhưng không toàn bộ 37
Yêu cầu sử dụng IFRS toàn bộ 96 Yêu cầu sử dụng IFRS toàn bộ 28
Không có thị trường chứng khoán 20 Không có thông tin 32
Tổng 174 Tổng 174

Nguồn: www.iasplus.com

Có 5 quốc gia đang xem xét việc áp dụng IFRS là Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Nga, Malaysia và Colombia.

 

Lộ trình áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam

Tại Việt Nam, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế đặt Việt Nam vào bối cảnh phải đổi mới nền kinh tế và tiệm cận với các thông lệ quốc tế. Trong đó, đổi mới hệ thống kế toán là một trong những khâu quan trọng. Bộ tài chính trong các năm qua đã bắt đầu xây dựng lộ trình chuyển đổi từ hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam sang IFRS:

  • Tháng 7/2017: Bộ Tài chính ra Quyết định thành lập Ban soạn thảo Đề án áp dụng IFRS
  • Tháng 3/2019: công bố dự thảo Đề án áp dụng IFRS lên trang web của Bộ
  • Dự kiến tháng 10/2019: Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt lộ trình áp dụng IFRS, trong đó:
    • 2022: Áp dụng IFRS tự nguyện đối với các định chế tài chính/công ty đại chúng quy mô lớn chưa niêm yết, công ty niêm yết, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước lớn có khoản vay nước ngoài
    • 2025: Bắt buộc đối với các đối tượng tự nguyện nêu trên

Từ năm 2019 đến hết năm 2021, Bộ Tài chính chuẩn bị các điều kiện cần thiết triển khai thực hiện Đề án để đảm bảo hỗ trợ các doanh nghiệp bắt đầu áp dụng IFRS từ năm 2022, như: công bố bản dịch IFRS ra tiếng Việt, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng các hướng dẫn áp dụng IFRS…

Cần chuẩn bị gì cho "Đại dự án" áp dụng chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)

Cũng theo Đề án, phạm vi và cách thức áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS được dự kiến như sau:

– Doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng IFRS phải áp dụng tất cả các IFRS đã có hiệu lực theo quy định của Ủy ban Chuẩn mực kế toán quốc tế tại cùng một thời điểm;

– Các đơn vị chỉ phải lập duy nhất một bộ BCTC để công bố tại Việt Nam. Các đơn vị thuộc đối tượng (bắt buộc hoặc tự nguyện) lập BCTC (riêng hoặc hợp nhất) theo IFRS thì được miễn lập BCTC theo VAS.

– Khi Ủy ban Chuẩn mực kế toán quốc tế có sự sửa đổi, bổ sung các IFRS thì Việt Nam sẽ áp dụng chậm nhất là sau 3 năm kể từ thời điểm các sửa đổi, bổ sung IFRS có hiệu lực

 

Các khó khăn thách thức nào sẽ phải đối mặt?

Kinh nghiệm của các quốc gia áp dụng lần đầu IFRS cho thấy có rất nhiều vấn đề được đặt ra như liệu rằng việc áp dụng có mang lại thành công, các lợi ích vô hình của việc áp dụng IFRS là gì và các chi phí cần thiết để đạt được các lợi ích này như thế nào…Việc chuyển đổi sang IFRS chứa đựng các rủi ro khác nhau cho nhiều chủ thể khác nhau.

– Đối với các doanh nghiệp lập BCTC: khó khăn lớn nhất là không có những hiểu biết đầy đủ về các IFRS, cũng như chưa đo lường hết các ảnh hưởng của việc áp dụng IFRS đến sự thay đổi trong kết quả kinh doanh. Hiện nay, nguồn lực nhân lực kế toán còn hạn chế về trình độ ngoại ngữ và hiểu biết về IFRS, nếu họ không được đào tạo huấn luyện bài bản thì việc áp dụng sai là điều khó tránh khỏi. Thực tế, dựa trên một cuộc khảo sát từ 149 tổ chức tài chính trên thế giới vào tháng 10/2004, công ty kiểm toán KPMG đã kết luận rằng, chính sự không hiểu rõ về IFRS đã làm trì hoãn việc áp dụng IFRS tại nhiều doanh nghiệp.

Đối với các nhà đầu tư: nếu thông tin trên báo cáo bị sai sót hoặc nhầm lẫn sẽ dẫn đến việc ra các quyết định đầu tư không hợp lý. Các doanh nghiệp có thể không công bố đầy đủ các thông cần thiết để nhà đầu tư có thể đối chiếu, so sánh và làm ảnh hưởng đến quyết định đầu tư. Ngoài ra, những đối tượng sử dụng thông tin khác như các chuyên gia phân tích, đặc biệt là những chuyên gia trong lĩnh vực mua bán doanh nghiệp, cũng sẽ gặp các rủi ro tương tự khi không lượng định được các tác động của việc áp dụng IFRS đến kết quả kinh doanh, từ đó sẽ có những thay đổi khó dự đoán trong giá cổ phiếu và các khoản đầu tư.

 

Các doanh nghiệp và đội ngũ nhân sự ngành tài chính – kế toán cần chuẩn bị gì?

Cần chuẩn bị gì cho "Đại dự án" áp dụng chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)

Các doanh nghiệp cần sớm rà soát và thiết lập hệ thống, quy trình kế toán và hạ tầng công nghệ để đảm bảo có đủ nền tảng để áp dụng và tuân thủ IFRS, đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính. Đặc biệt, cần rà soát lại nguồn nhân sự từ nhân sự tài chính – kế toán đến nhân sự quản lý, để có kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật, trang bị thêm kiến thức về IFRS.

Bản thân đội ngũ nhân sự trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính cần sự chủ động trong việc nghiên cứu và học hỏi, trau dồi kiến thức và kỹ năng để đảm bảo đủ năng lực thực hiện công việc. Những kiến thức và kỹ năng cần thiết bao gồm: trình độ tiếng Anh trong chuyên ngành kế toán để đọc hiểu về các chuẩn mực/hướng dẫn; kiến thức về IFRS để áp dụng IFRS một cách đúng đắn; kỹ năng phân tích sự khác biệt giữa IFRS và VAS để phân tích được sự thay đổi trong tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt, việc áp dụng IFRS cần có sự hiểu biết sâu và áp dụng linh hoạt các nguyên tắc kế toán cũng như tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp. Vì vậy, việc chủ động nghiên cứu ngay từ bây giờ là vô cùng cần thiết. Mỗi người cần có sự chuẩn bị kế hoạch về thời gian, cũng như tìm hỗ trợ tài chính cho các khóa học. Sự hỗ trợ này có thể đến từ chính các doanh nghiệp, hoặc các trung tâm đào tạo.

Đặc biệt, nhân sự ngành tài chính kế toán có thể chủ động nhờ đến sự hỗ trợ từ các hiệp hội nghề nghiệp như ACCA, VACPA. Các hiệp hội nghề nghiệp này có thể đứng ra làm cầu nối hỗ trợ đội ngũ tư vấn, chuyên gia đào tạo cho các doanh nghiệp nói chung và nhân sự ngành tài chính – kế toán nói riêng, nhằm tháo gỡ ngay các khó khăn vướng mắc phát sinh, giúp doanh nghiệp “làm đúng ngay từ đầu” và áp dụng chuẩn mực IFRS theo cách mang lại hiệu quả cao nhất.

 

GIỚI THIỆU CHUỖI BÀI VIẾT KỸ NĂNG CHUYÊN NGÀNH ĐỘC QUYỀN TỪ ACCA – HIỆP HỘI KẾ TOÁN CÔNG CHỨNG ANH QUỐC:

Với mục tiêu trở thành trang thông tin hữu ích giúp người tìm việc trong mọi ngành nghề nắm bắt được những kiến thức, kỹ năng cần thiết để thăng tiến trong công việc, HR Insider cho ra đời chuyên mục Kỹ Năng Chuyên Ngành. Trong chuyên mục này, HR Insider kết hợp với ACCA – Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc gửi đến bạn những bài viết độc quyền đến từ các hội viên là các chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng…, cung cấp kiến thức và kỹ năng phù hợp nhất với những người đang làm việc trong các chuyên ngành này. Mời bạn tiếp tục đón đọc những bài viết hữu ích khác của HR Insider và ACCA trong thời gian tới.

 

ƯU ĐÃI DÀNH RIÊNG CHO BẠN ĐỌC HR INSIDER:

Cơ hội có 1-0-2 để bạn nhận được những ưu đãi hấp dẫn nhất khi đăng ký các khóa học kế toán / kiểm toán / quản lý tài chính của ACCA. Đăng ký ngay tại nút dưới đây để sớm trở thành những độc giả may mắn nhất của HR Insider!

 

— HR Insider / Trần Thị Hải Vân, FCCA —
Xem thêm các công việc ngành Tài Chính/Đầu Tư hấp dẫn tại www.vietnamworks.com

Bài Viết Liên Quan

6 Ý tưởng kinh doanh nhỏ tuyệt vời có thể bắt đầu ngay từ hôm nay

6 Ý tưởng kinh doanh nhỏ tuyệt vời có thể bắt đầu ngay từ hôm nay

Bài viết này dành cho bất kỳ ai đang tìm kiếm ý tưởng để khởi nghiệp. Bạn biết bạn muốn bắt đầu kinh doanh, nhưng đang gặp khó vì chưa có ý tưởng nào khả thi để bắt đầu thì hãy xem xét bất kỳ ý tưởng kinh doanh tuyệt vời nào sau đây sẽ phù hợp với bạn nhất nhé!

Kỹ năng tiết kiệm và quản lý tài chính trong thời đại dịch

Kỹ năng tiết kiệm và quản lý tài chính trong thời đại dịch

Quản lý tài chính vốn là thử thách đối với nhiều người. Đại dịch Covid-19 kéo dài lại tạo thêm nhiều khó khăn về kinh tế. Chính vì thế, việc tìm ra đáp án cho câu hỏi “Làm thế nào để chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư một cách hiệu quả?” càng trở nên cấp thiết. Hãy cùng tìm hiểu những lời khuyên từ chuyên gia tài chính trong bài viết này!

Phương pháp phân bổ chi phí: Lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn

Phương pháp phân bổ chi phí: Lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn

Ở mô hình xã hội lớn hơn như các tổ chức doanh nghiệp, việc kiểm soát chi phí luôn là một trong những quyết sách trọng tâm của cấp lãnh đạo.

8 cách để lãnh đạo tài chính kế toán có thể nâng cao độ hài lòng của nhân viên

8 cách để lãnh đạo tài chính kế toán có thể nâng cao độ hài lòng của nhân viên

Nhân viên là nguồn lực quan trọng nhất của doanh nghiệp, là người thực thi các chiến lược và kế hoạch kinh doanh của công ty. Vì vậy, sự tận tâm của nhân viên sẽ tác động trực tiếp đến mức độ tăng trưởng của doanh nghiệp. Theo thống kê từ Gallup, tình trạng nhân viên thiếu gắn kết trong tổ chức có thể gây thất thoát cho các công ty ở Mỹ tới 550 tỉ USD.

Tương lai ngành Kiểm toán và những thách thức từ sự phát triển của công nghệ

Tương lai ngành Kiểm toán và những thách thức từ sự phát triển của công nghệ

Sự thay đổi liên tục trong công nghệ đòi hỏi các ngành nghề phải thay đổi mình để thích nghi với những sự chuyển biến đó. Kiểm toán cũng không ngoại lệ.

Bài Viết Liên Quan

6 Ý tưởng kinh doanh nhỏ tuyệt vời có thể bắt đầu ngay từ hôm nay

6 Ý tưởng kinh doanh nhỏ tuyệt vời có thể bắt đầu ngay từ hôm nay

Bài viết này dành cho bất kỳ ai đang tìm kiếm ý tưởng để khởi nghiệp. Bạn biết bạn muốn bắt đầu kinh doanh, nhưng đang gặp khó vì chưa có ý tưởng nào khả thi để bắt đầu thì hãy xem xét bất kỳ ý tưởng kinh doanh tuyệt vời nào sau đây sẽ phù hợp với bạn nhất nhé!

Kỹ năng tiết kiệm và quản lý tài chính trong thời đại dịch

Kỹ năng tiết kiệm và quản lý tài chính trong thời đại dịch

Quản lý tài chính vốn là thử thách đối với nhiều người. Đại dịch Covid-19 kéo dài lại tạo thêm nhiều khó khăn về kinh tế. Chính vì thế, việc tìm ra đáp án cho câu hỏi “Làm thế nào để chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư một cách hiệu quả?” càng trở nên cấp thiết. Hãy cùng tìm hiểu những lời khuyên từ chuyên gia tài chính trong bài viết này!

Phương pháp phân bổ chi phí: Lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn

Phương pháp phân bổ chi phí: Lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn

Ở mô hình xã hội lớn hơn như các tổ chức doanh nghiệp, việc kiểm soát chi phí luôn là một trong những quyết sách trọng tâm của cấp lãnh đạo.

8 cách để lãnh đạo tài chính kế toán có thể nâng cao độ hài lòng của nhân viên

8 cách để lãnh đạo tài chính kế toán có thể nâng cao độ hài lòng của nhân viên

Nhân viên là nguồn lực quan trọng nhất của doanh nghiệp, là người thực thi các chiến lược và kế hoạch kinh doanh của công ty. Vì vậy, sự tận tâm của nhân viên sẽ tác động trực tiếp đến mức độ tăng trưởng của doanh nghiệp. Theo thống kê từ Gallup, tình trạng nhân viên thiếu gắn kết trong tổ chức có thể gây thất thoát cho các công ty ở Mỹ tới 550 tỉ USD.

Tương lai ngành Kiểm toán và những thách thức từ sự phát triển của công nghệ

Tương lai ngành Kiểm toán và những thách thức từ sự phát triển của công nghệ

Sự thay đổi liên tục trong công nghệ đòi hỏi các ngành nghề phải thay đổi mình để thích nghi với những sự chuyển biến đó. Kiểm toán cũng không ngoại lệ.

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.

Scroll Up