XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐÓN ĐẦU THÀNH CÔNG CHO THẬP KỶ MỚI 2020

Nếu ví von văn hóa doanh nghiệp như một con thuyền và bất kỳ những thay đổi nào về kinh tế – xã hội và khoa học – công nghệ là một dòng sông, thì ngay tại thời điểm này, con thuyền đó đang chuẩn bị đối đầu với một ngã rẽ mới, chứa đựng nhiều bất ngờ, đổi thay, và thử thách, do tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Vì vậy, mục tiêu của khóa huấn luyện “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp đón đầu thành công cho thập kỷ mới 2020” là để hỗ trợ bạn – những người cầm lái trên con thuyền đó, nhìn thấy trước những thách thức như vậy, đồng thời trang bị thêm những kiến thức của kỷ nguyên mới để sẵn sàng đối đầu và giúp đội ngũ thích nghi để tiếp tục phát triển.

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.

Scroll Up