Môi trường làm việc đa thế hệ - bài toán đau đầu cho nhà quản lý

Hiện nay, việc môi trường làm việc có cả 3 thế hệ Baby Boomer, Generation X và Millennial làm việc cùng nhau đã trở nên quá phổ biến. Tuy nhiên, mỗi thế hệ lại có cách thức làm việc và những kỳ vọng công việc khác nhau. Lực lượng lao động đa thế hệ này đã đặt ra...

Các câu nói truyền cảm hứng mà những nhà lãnh đạo nên nói với nhân viên mình

Các nhà lãnh đạo giỏi luôn ý thức được rằng giao tiếp là một yếu tố vô cùng quan trọng trong mối quan hệ giữa họ...

Nhà tuyển dụng cần đọc tính cách của ứng viên để tránh tuyển sai người

Để giúp nhà tuyển dụng hạn chế rủi ro tuyển dụng sai người thì việc "Đọc và Hiểu" tính cách của ứng viên là rất quan...

5 lý do khiến đường thăng tiến của bạn gặp nhiều chông gai

5 lý do khiến đường thăng tiến của bạn gặp nhiều chông gai

Lại một đợt đánh giá năng lực nữa lại trôi qua, và bạn lại tiếp tục nhận tin dữ: Chưa đủ điều kiện để thăng chức....

Nhân viên "không ổn định", làm sao để quản lý?

Khi nhân viên thiếu tự tin, sẽ rất khó để họ phát huy tối đa năng lực. Vậy làm thế nào bạn có thể giúp họ...

Không tìm thấy bài viết!

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.

Scroll Up